Optimaliseer je Akeneo voor betere prestaties

Een gestructureerd systeem

Vaak zien we dat Akeneo ‘on the fly’ wordt ingericht. Het is echter van belang dat er vooraf op een gestructureerde wijze wordt nagedacht over een goede inrichting van het systeem. In het verlengde daarvan is het belangrijk om in kaart te brengen wat de bronnen van informatie zijn en tevens naar welke doelsystemen de rijke content wordt gepubliceerd/geëxporteerd.

Wat vaak als een eenvoudig project wordt gestart, wordt regelmatig gecompliceerder dan ingeschat. Verkeerde keuzes kunnen niet altijd eenvoudig worden teruggedraaid (wat overigens geldt voor elk PIM systeem).

We geven je 5 punten die je daarom voldoende aandacht moet geven:

1. Met welke andere systemen moet worden gekoppeld (import en export). De diverse velden moeten op de juiste manier worden gemapped, waarbij rekening gehouden moet worden met bijvoorbeeld het type veld (bijvoorbeeld een tekst veld of een numeriek veld). Hier moet al rekening mee worden gehouden bij de inrichten van je PIM systeem.

2. Hoe richt je de product- en attribuutgroepen in. Wellicht wil je gebruik maken van verschillende productgroep indelingen omdat je meerdere webshops hebt. Vaak worden hier verkeerde keuzes gemaakt, wat leidt tot veel extra werk, vertraging in het project en soms een bijna onwerkbare situatie. Denk hierbij ook goed na of je nu, of in de toekomst, in meerdere landen business gaat doen.

3. Het gebruik van bepaalde dataconcepten wordt niet altijd goed begrepen en toegepast. Goede voorbeelden zijn concepten families en master-/varianten (voor bijvoorbeeld een model t-shirt met verschillende maten en kleuren). Het concept families en master/variant gebruik je om productinformatie op een efficiënte manier te onderhouden. Verkeerd ingericht kan het echter juist het omgekeerde effect geven. Terugdraaien zal weer veel tijd kosten, vaak moet je deels opnieuw beginnen.

4. Workflow en automation rules kunnen een flink deel van het datawerk automatiseren. Het is echter wel van cruciaal belang goed te analyseren hoe je dit in wil zetten. Veelal wordt de bestaande praktijk als uitgangspunt genomen. Dit leidt zelden tot een optimale situatie. Belangrijk is om op basis van de kennis van Akeneo het proces te ‘ redesignen’, je haalt dan het maximale uit Akeneo.

5. Inrichting qua meertaligheid wordt niet altijd gedaan. Akeneo geeft de mogelijkheid om vertalingen van waarden van productkenmerken in lijsten te onderhouden. Het voordeel is dat je dan die vertaling niet per product hoeft in te voeren, maar dat je één taal invoert en voor de overige talen die waarden automatisch worden ingevuld.

Kom meer te weten!

Er zijn zeker meer punten die we in onze dagelijkse praktijk tegen komen. Vraag jij je af of je meer uit je Akeneo kan halen? Laten we dan een afspraak maken om daar samen naar te kijken.

Andere berichten