Privacy verklaring Calago B.V.  

Calago B.V., gevestigd aan Industrieweg 12, 7944 HS Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens van ons bedrijf 

Bedrijfsnaam: Calago B.V. 
Website: https://www.calago.nl 
e-mail adres: info@calago.nl  
Telefoonnummer: 0521 550 200 
Adres: Industrieweg 12 
Postcode: 7944 HS  
Vestigingsplaats: Meppel 

Beveiliging website 

Het bezoek aan onze website gaat via een beveiligde internetverbinding (TLS protocol). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Vertrouw je de toegang van onze website onvoldoende, neem dan contact met ons op.  

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Calago B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van: 

  • Onze diensten 
  • Op basis van toestemming en/of wettelijk bewaarplicht
  • Bezoek website 

Bij afname van onze producten/dienst is een aanvullende verwerkingsovereenkomst van toepassing. Deze maakt onderdeel uit van offerte en/of contract. Wil jij vooraf meer informatie over onze verwerkingsovereenkomst, dan kan dat. Neem gerust hierover contact met ons op.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken tijdens bezoek aan onze website. 

  • Locatiegegevens 
  • Internetbrowser en apparaat type 
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (d.m.v. Retargeting). 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@calago.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Doel & grondslag van verwerken persoonsgegevens op onze website 

Calago B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Verzenden van onze whitepapers (na inschrijving) 
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, nadat je deze gegevens met ons hebt gedeeld.  
  • Calago B.V. analyseert anoniem het gebruikersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Calago B.V verstrekt uitsluitend aan derden persoonsgegevens en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de verwerkingsovereenkomst (onderdeel van contract) lees je hierover meer informatie. 

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Calago B.V. gebruikt voor haar website functionele en analytische cookies en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Calago B.V gebruikt cookies voor verschillende doeleinden. Deze zijn gespecificeerd in ‘technische’ cookies, ‘analytische’ cookies en tracking cookies.  

Technische cookies 

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.  

Analytische cookies 

Deze cookies geeft ons informatie over je activiteit op onze website om daarmee ons aanbod over onze diensten en producten te verbeteren.  

Tracking cookies 

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden (retargeting). 

Toestemming & verwijderen cookies 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Calago B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@calago.nl of neem contact op, via het telefoonnummer: 0521 550 200. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zal er altijd een telefonisch gesprek plaats vinden.  

Calago B.V wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens  

Calago B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende dan wel disciplinaire maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ook hebben wij interne gedragsregels opgesteld hoe onze medewerkers omgaan met o.a. beveiliging van persoonsgegevens.  

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via  info@calago.nl of op het telefoonnummer: 0521 550 200.