Wat wij doen

implementatie en support

Implementatie

Implementatie van PIM en eCommerce

Wij zijn expert in de implementatie van PIM en eCommerce software. Iedere onderneming heeft haar processen anders georganiseerd waardoor een standaard implementatie niet bestaat. Het doel is altijd om zo dicht mogelijk te blijven bij de standaard functionaliteit dat het pakket biedt. Daarom is het van belang de processen in kaart te brengen door middel van workshops en aan de hand daarvan systemen en processen optimaal in te richten.

Werkwijze

Wij werken aan de hand van de RUP gecombineerd met de Scrum/agile methode met onderdelen van de waterval methodiek. Op deze manier kunnen wij al in de eerste fase een duidelijke specificatie maken met wat we kunnen leveren en welke risico’s we moeten onderzoeken en elimineren. Dit geeft je duidelijkheid en onzekerheden zijn al in een vroeg stadium weggenomen. Daarnaast houd je op deze manier altijd de vinger aan de pols. Immers je hebt regelmatig controle momenten en wij leveren niet alles ineens op maar stap voor stap.

Projectfases

Inception

.

De beginfase waarin we de scope en eisen samen met jou gaan vastleggen.

Elaboration

In deze fase maken we gedetailleerde ontwerpen wat in de inception fase is overeengekomen. De elaboration fase ronden we af zodra er voldoende details zijn vastgelegd om de bouw te kunnen starten. In deze fase onderzoeken we de mogelijke technische risico’s en waar nodig elimineren we deze gevaren.

Construction

Wij realiseren de oplossingen door agile te bouwen. Deze fase sluiten we af na succesvolle testen van de systemen.

Transition

In deze overgangsfase controleren wij het systeem met een afname/go test. Het systeem zetten we live zodra je akkoord geeft.

Projectteam

Om een project goed uit te voeren, stellen wij een projectteam op. Een projectteam is alleen succesvol wanneer de samenwerking tussen de klant en Calago goed is. Daarom werken wij met projectteams die wij voor de start van het project voorstellen aan jou. Essentieel is de klik tussen jou en het projectteam. De projectmanager stuurt het team en is verantwoordelijk voor het verloop van het project en voor de communicatie met jou.


Support

Training

Om je medewerkers eigen te maken met het nieuwe systeem verzorgen wij hiervoor trainingen. Doordat ze tijdens de training bekend raken met het systeem, zien zij het werken met het systeem vol vertrouwen tegemoet.

SLA (Service Level Agreement)

In deze fase verzorgen wij het reguliere onderhoud volgens een SLA dat we met jou hebben afgesproken. Vooraf geven we aan wat de SLA inhoudt en wat de kosten hiervan zijn. Daarnaast ben je meteen op de hoogte van de responsetijden en hoe we omgaan met aanpassingen in de huidige omgeving. Ook daarvoor spreken we reactietijden af. Wel zo duidelijk.

Rapportages

Uiteraard willen we onszelf continue verbeteren en willen we dat jij als klant op de hoogte bent van wat er speelt en in hoeverre wij nakomen wat we zeggen. Daarom leveren we maandelijks duidelijke rapportages op zodat je altijd op de hoogte bent van onze prestaties.

Contact
Wil je meer over onze oplossingen, werkwijze en Calago weten? Neem dan contact op met onze Sales Manager Stefan Buikema via 06-82268255 of sbuikema@calago.nl

Schrijf je hier in voor onze maandelijkse nieuwsbrief